Koil, anevrizmanın içini doldurmak için kullanılan ve genellikle platinden yapılmış bir çeşit teldir. Metalurji mühendisliğinin büyük bir başarısı sayılabilecek bu tel, aslında 2 ayrı telin birbiri üzerine örülmesi ile oluşmakta ve üretimi sırasında bu tellere şekil hafızası kazandırılması sayesinde kateterin içerisinde düz bir halde olmasına karşın kateterden çıktığı andan itibaren kendisine öğretilen şekli kendiliğinden almaktadır. Bu denli yüksek teknoloji ile üretilen çapı 0.25 – 0.45 mm (0.010 – 0.018 inç) arasında değişmektedir.


Koillerin çok çeşitli boyutları, özellikleri ve sarılma şekilleri vardır:

Sayısal olarak belirtilen özellikleri, koilin oluşturduğu halkanın çapı ve bu halkayı oluşturan koil parçasının uzunluğudur. 1.5 mm ile 20 mm arasında değişen çaplar arasında halkalar oluşturabilen koillerin uzunluğu 1 cm – 40 cm arasında değişebilmektedir. Örneğin; 5 x 15 olarak belirtilen tanımlama, kateterden çıktığı andan itibaren 5 mm çapında halkalar oluşturan toplam 15 cm uzunluğunda bir koili ifade eder.


Koilin yaptığı halka hareketinin özelliğine göre de değişik tanımlamalar vardıri. Bunların en sık kullanılanları:

  1. Helikal: kateter ucundan çıktığı andan itibaren, düzgün sarılmış bir bahçe hortumu şeklinde sarılan model
  2. 2-D Helikal: bahçe hortumu tarzında sarılmakla birlikte, ilk iki halkanın daha küçük çapta sarılmasıyla oluşan model
  3. 3-D Helikal: kateterden çıktığı andan itibaren uzaysal planda bir küre oluşturmak üzere kıvrımlaşmalar gösteren model
  4. Kompleks: kateterden çıkan halkalar küre oluşturmakla birlikte, bu halkalar kürenin duvarını yaparlar. Bu model kullanılarak yapılan yumak, tamamlandığı zaman soğan şeklinde tabakalardan oluşur.


Koili oluşturan tellerin sertliğine gore kullanılan tanımlamalar:

  1. Standart: Özel bir yumuşatma tekniği kullanılmamış olmakla birlikte, bu koili oluşturan platin telin 0.10 – 0.20 mm çapında olduğu düşünülürse yine de yumuşak olduğu anlaşılabilir.
  2. Soft: Standart sertliğe oranla daha yumuşak telden oluşmaktadır
  3. Hipersoft / Ultrasoft: Günümüz teknolojisinde ulaşılan en yumuşak tel sayılabilir. Normal bir dikiş ipliğinden bile daha yumuşak sayılabilir.


Koili oluşturan telin üzerinde değişik fonksyonları olan maddelerden kaplama bulunabilir:

  1. Hydrojel kaplı: kan veya suyla temas etmemiş hali normal koillerle aynı çapta olmasına karşın, kan veya suyla teması halinde yaklaşık 20 – 30 dakika içerisinde şişerek hacminin 5-10 katı kadar genişleyebilir. Bu özelliği sayesinde normal koillere oranla daha az sayıda kullanılarak daha büyük hacim doldurulabilir.
  2. Doku geliştirici maddeler: telin üzerine kaplanmış olan bu maddeler zamanla serbestleşerek anevrizma içerisinde oluşan pıhtının yok olmasına ve bunun yerine nedbe dokusu gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu maddelerin etkinliği henüz araştırma aşamasındadır.

 

Koil olarak adlandırılan tel sarmalın kateter içerisinden ilerletilerek anevrizmaya kadar ulaşması ve tamamının anevrizma içinde bırakılabilmesi için, başka bir telin (aynı kalınlıkta) ucuna tutturulmuş olması gerekmektedir. Anevrizmaya ulaşmak için kasıktan damar içerisine girerek kullanılan kateterin boyunun 1 metreden uzun olduğu düşünüldüğünde bu telin gerekliliği daha iyi anlaşılacaktır. Anevrizmaya kadar ulaşan koilin uygun sarmallar yapabilmesi için, ileri – geri hareket ettirilerek en ideal sarılma şeklinin sağlanması gerekir. Bazı durumlarda, anevrizmaya kadar gönderilen koili geri çıkarmak gerekebilir. İşte bu amaçla, koil ile onu ucunda taşıyan tel arasında güvenli ama gerektiğinde kontrollü olarak koparmayı sağlayabilecek bir bağlantı bulunması gereklidir. Ancak bu sayede anevrizma içerisine değişik çap ve uzunlukta koiller sararak sağlam ve güvenli bir yumak oluşturulabilir. Örneğin; 5 mm çapındaki bir anevrizmaya önce 5 mm çapında bir koil sarılır, bu koparılıp anevrizmada bırakıldıktan sonra itici tel kateterden çıkarılır, daha sonra 4 mm çapında bir koil gönderilerek sarılır, bu koilin de uygun şekilde sarılması sonrasında koparılarak itici tel çıkarılır ve 3 mm – 2 mm çapındaki koillerle işleme devam edilir. Itici tel ile koil arasındaki bağlantı değişik üreticilerde farklı şekilde yapılmaktadır. En sık kullanılan modeller; elektroliz, hidroliz veya mekanik olarak kopan özelliktedir.