Nöroradyoloji, radyolojinin bir yan dalı olup beyin – omurilik ve baş – boyun bölgesi hastalıklarına görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanı konulmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Radyoloji kapsamındaki tüm görüntüleme yöntemleri (direkt grafi, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, bilgisayarlı tomografik anjiografi, manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonans spektroskopi, fonksiyonel manyetik rezonans, manyetik rezonans görüntüleme anjiografisi ve kateter anjiografi yöntemleri) bu amaçla kullanılabilir.

Hangi hastalıkta hangi yöntemin kullanılacağı, hastaya ve aranan hastalığa gore değişiklik gösterebilir.Günümüzde, nöroradyoloji de kendi içerisinde iki ayrı bölüme ayrılmıştır:

  1. Tanısal Nöroradyoloji
  2. Girişimsel Nöroradyoloji


Tanısal nöroradyoloji kapsamında yukarıda anılan görüntüleme yöntemleriyle hastalıkların tanı ve takibi yapılmasına karşın, girişimsel nöroradyoloji kapsamında ise bazı hastalıkların tedavisi üstlenilmektedir.

Genellikle damar kökenli hastalıkların (anevrizma, arteriovenöz malformasyon, arteriovenöz fistüller) damar içerisinden ulaşılarak endovasküler yolla tedavisi, boyun ve beyin damarlarındaki darlıkların genişletilmesi (balon dilatasyon ve/veya stent uygulanması), inme / beyin krizinin erken dönem tedavisi, bazı beyin ve baş boyun bölgesi tümörlerinde tümörü besleyen damarların tıkanması, vasküler malformasyon ve hemanjiomların damar içerisinden veya enjeksiyon yöntemiyle tedavisi de girişimsel nöroradyolojik yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Bu yöntemler genellikle açık cerrahi uygulamalarına alternatif olarak kullanılmakta olup, anjiografi yöntemiyle kasıktan girilerek damar içerisinden yapılmaktadır.