Anevrizma, damar duvarının zayıf bir noktasında oluşan gerilme ve balonlaşmadır. Damar duvarındaki ince duvarlı balonlaşmaya verilen isimdir.