Anevrizma Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Anevrizma tedavisi ameliyatla yapılır. Anevrizma tedavisinde ana amaç, anevrizma içerisine kan girişinin engellenmesidir. Anevrizmanın ilaçla tedavisi günümüzün tıbbi imkanları ile mümkün değildir.. Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmakla birlikte, ufukta şimdilik böyle bir tedavi görülmemektedir.

Anevrizma tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler

  1. Açık cerrahi ( klipleme ): nöroşirurji uzmanları tarafından yapılan bu ameliyatta kafatası açılarak beyin kıvrımları arasındaki anevrizmaya ulaşılır ve anevrizma boynuna klip konularak anevrizma içerisine kan girişi engellenir.
  2. Kapalı tedavi ( endovasküler yolla tedavi ): Nöroradyoloji uzmanları tarafından yapılan bu uygulamada ise, anjiografi yöntemi kullanılarak damar içerisinden kateter denilen uzun ve ince tüplerle anevrizmanın içine veya boynuna kadar ulaşılarak, anevrizma içerisine kan girişi engellenir.


Bu amaçla uygulanan değişik yöntemler vardır:

  • En sık uygulanan yöntem, anevrizma içinin koil adı verilen ince tellerle yumak örülerek doldurulmasıdır. Anevrizmaların içini doldurmak için kullanılan koiller, 0.25 – 0.45 mm çapında çok yumuşak hafızalı platin tellerdir. Bu tellerin üretiminde, kateterin içinden çıktığı anda hangi çapta nasıl bir kıvrım yapacağı belirlendiği için her anevrizma için değişik çapta ve hareket özelliğinde, değişen sayıda koil kullanılır.
  • Üzerinde anevrizma bulunan damarın içine stent adı verilen telden örülerek yapılmış bir tüp takılarak anevrizma içerisine kan girişi engellenir.
  • Üzerinde anevrizma bulunan damara stent veya balon yerleştirilerek damar içindeki kan akım yönü veya akım şekli değiştirilerek anevrizma içerisine kan girişi engellenir.


Bu girişimler de genel anestezi altında yapılmakla birlikte, hastanın kafatasında hiçbir kesi olmaz. Tüm tedavi, genellikle kasıktan bir iğne yardımıyla damara girilerek yapılır.

Yaklaşık 20 yıldır uygulanan bu yöntemin anevrizma tedavisindeki başarısı ilk zamanlarda tartışma konusu olsa da, günümüzde çoğu anevrizmada öncelikle tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Uluslararası katılımla yapılan çok merkezli karşılaştırmalı araştırmalar sonucunda; embolizasyon / endovasküler yolla tedavi adı verilen bu yöntemin anevrizma tedavisindeki başarısı kanıtlanmıştır.


Saptanan anevrizmanın hangi yolla tedavi edilmesi gerektiğine nasıl karar verilmelidir?

Bu kararın verilmesinde şu noktalar önem taşımaktadır:

  1. İçinde bulunulan koşullarda, bu yöntemleri uygulayabilecek iki ayrı uzmanlık olan nöroşirurji ve nöroradyoloji ekipleri var mıdır?
  2. Anevrizmanın yeri, boyutu ve yapısı hangi yönteme daha uygundur?
  3. Bu iki değişik yöntemden hangisi daha düşük riskle uygulanabilir?


Bu kararın verilmesinde izlenmesi gereken en ideal yol; nöroşirurji uzmanı, nöroradyoloji uzmanı ve hastanın ortak bir toplantı yaparak yöntemlerin avantajları ve dezavantajlarını birlikte tartışmaları ve hastanın tercihlerini de göz önüne alan ortak bir karar oluşturmalarıdır.