Anjiografi Nedir?
Anjiografinin kelime anlamı, “damar resmidir“ (damar görüntülenmesi).

Vücudumuzdaki damarları görüntüleyerek incelemek amacıyla değişik yöntemler kullanılabilir:

  1. Renkli Doppler ultrasonografi
  2. Bilgisayarlı tomografi yöntemi ile oluşturulan anjiografi (bilgisayarlı tomografik anjiografi: BTA)
  3. Manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile oluşturulan anjiografi (manyetik rezonans anjiografi: MRA)
  4. Konvansiyonel / kateter anjiografi: bu amaçla geliştirilmiş anjiografi cihazında, damar içerisine kateter adı verilen ince bir tüple (1.5 – 2 mm çapında polietilen tüp) girilerek incelenecek damara ulaşılması ve damar içerisine kontrast madde verilerek damarın ve içerisindeki akım özelliklerinin görüntülenmesidir.

Yukarıda sayılan yöntemler arasında en güvanilir olanı, kateter anjiografidir. Diğer üç yöntemin ne denli başarılı ve güvenilir olduğu, sonuçlarının kateter anjiografi bulguları ile ne denli uyumlu olduklarına gore değerlendirilir. Bu nedenle, damar görüntülenmesinde “altın standart“, kateterle uygulanan anjiografi yöntemidir.

 

beyin damarlarini gosteren katater anjiyografi lateral projeksiyon
A. Beyin adamarlarını gösteren kakater anjiyografi
(Lateral Prokesiyon)
beyin damarlarini gosteren katater anjiyografi ap projeksiyon
B. Beyin damarlarını gösteren katater anjiyografi
(AP Projeksiyon)

 

bt anjiyografi beyin damarlari
C. BT Anjiyografi (Beyin Damarları)
bt anjiyografi boyun damarlari
D. BT Anjiyografi (Boyun Damarları)