• Beyin, omurga, baş-boyun bölgesi hastalıklarının görüntüleme yöntemleri ile incelenmesi, tanı konulması
 • Beyin, boyun, ve omurganın damar hastalıklarının anjiografi yöntemiyle incelenmesi
 • Beyin, boyun ve omurganın damar hastalıklarının endovasküler yöntemlerle tedavisi (kapalı ameliyat)
 • Beyin damarı anevrizmalarının tedavisi (beyin kanaması geçirmiş veya geçirmemiş kişilerde)
 • Beyin damarlarındaki darlıkların stent yöntemiyle tedavisi
 • Beyin damarlarındaki fistül ve arteriovenöz malformasyon gibi hastalıkların embolizasyon yöntemiyle tedavisi
 • Boyun damarlarındaki darlıklarda stent uygulanması (şemsiye yöntemi kullanılarak)
 • Baş-boyun bölgesi ve bazı beyin tümörlerinde açık ameliyat öncesinde tümörü besleyen damarların tıkanarak, ameliyat riskinin azaltılması
 • Doğum lekesi-hemanjiom ve vasküler malformasyon gibi hastalıklarda embolizasyon tedavisi
 • Omurilik ve etrafındaki zarlarındaki damar hastalıklarının endovasküler yolla tedavisi
 • Inme olan hastalarda, acil girişimle damarı tıkayan pıhtıyı eriterek beynin olabildiğince az hasarla bu tabloyu atlatmasını sağlamak
 • Beyin kanaması geçiren hastalarda vazospazm adı verilen damar büzüşmesinin endovasküler tedavisi
 • Kontrol altına alınamayan burun kanamalarında (epistaksis) kanayan damara anjiyografi yöntemiyle ulaşarak bu damarın tıkanmasıdır

“Endovasküler tedavi“ ne demektir?

Endovasküler terimi, damar içerisinde demektir. Hasta bölgeye damar içerisinden ulaşılarak yapılan tedavi için kullanılır.

“Embolizasyon“ ne demektir?

Embolizasyon, tıkamak veya doldurmak demektir. Anevrizma embolizasyonu denilmesi, anevrizmanın içinin doldurulmasını ifade eder. Tümör embolizasyonu denilmesi, tümörü besleyen dmarların tıkanmasını ifade eder.

“Malformasyon“ ne demektir?

Malformasyon, hatalı gelişme demektir. Vasküler malformasyon; damarın hatalı gelişmesi, arteriovenöz malformasyon; atar ve toplardamarın hatalı gelişmesi demektir.

“Anevrizma“ ne demektir?

Damarın zayıf bir bölgesinin balonlaşmasıdır

“İnme“ nedir?

Beynin bir bölümünün ani gelişen bir damarsal nedenle işlevini yitirmesidir. Beyin kanaması veya beyin damarının ani tıkanması için kullanılır. Bunun sonucu felçtir. “Stroke“ olarak da adlandırılır.

“İntraserebral“ ne demektir?

Beyin dokusu içerisinde demektir. Ör: intraserebral kanama, beyin dokusu içine olan kanamdır

“İntrakranyal“ ne demektir?

Kafatası içerisinde demektir. Ör: intrakranyal kanama, kafatası içerisine olan kanamadır.