Anevrizma tanısı nasıl konulur?

Anevrizma tanısı bazı özel görüntüleme yöntemleri ile konulabilmektedir;

  • Bilgisayarlı tomografik anjiografi (BTA)veya Manyetik Rezonans Anjiografisi (MRA)

    Bu yöntemlerde, kol toplardamarından ilaç verilerek elde edilen bilgisayaralı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleri özel bir programla damar görüntüsüne dönüştürülerek elde edilir. Bu yöntemlerle 3 mm’ den daha büyük anevrizmaların görüntülenebilmesi ve tanı konulabilmesi genellikle mümkün olmaktadır.
  • Anjiografi

    Damar görüntülemesinde kullanılan en gelişmiş ve detaylı bilgi veren yöntem kateter anjiografidir. Günümüz teknolojisinde DSA (digital subtraction angiography) olarak adlandırılan bu yöntemde kasık damarından kateter adı verilen ince bir tüple girilerek beyne giden ana damarlara kadar ulaşılıp bir çeşit boya verilerek damar görüntüsü elde edilir. Değişik pozisyonlarda elde edilen ve hatta 3 boyutlu damar görüntüsüne dönüştürülebilen bu görüntülerde beyin damarlarının tüm özellikleri detaylı olarak incelenebilmektedir.

    Damarlarla ilgili bir tedavi planlamadan önce tanısal beyin anjiografisi yapılarak damardaki sorunlar tüm detaylarıyla incelenmelidir.


Bir anevrizması olan hastada başka bir anevrizma daha olabilir mi?

Bir anevrizması olan hastada başka bir anevrizma daha olma olasılığı % 15-20 arasındadır.


Kanamamış anevrizma hangi bulgularla ortaya çıkar?

Kanamamış anevrizmalar genellikle bir bulguya neden olmaz. Çoğu kez, başka bir nedenle yapılan beyin görüntülemesinde tesadüfen saptanırlar. Bazı anevrizmalar ise sessiz bir şekilde büyüyerek etrafındaki sinirleri veya başka oluşumları sıkıştırarak onun fonksiyonunun aksamasına neden oldukları için tanı konulabilir. Daha nadir olarak da, büyük veya dev anevrizmaların içerisinde kısmen pıhtı oluşması ve bu pıhtının bir parçasının koparak bir damarı tıkaması sonucunda bazı bulgulara neden oldukları için tanı alırlar.