Türk Nöroşirurji Derneği Temel Eğitim Kursu 3. Dönem 3. Kursu
  • Anjiografik Anatomi
  • Vazospazmın Endovasküler Tedavisi
  • Anevrizmada Endovasküler tedavi
  • AVM’ lerde Endovasküler Tedavi
  • Karotid Hastalığı ve İskemide Endovasküler Tedavi
  • Karotis Hastalığında Endarterektpmi / stent (Tartışma)
  • Anevrizma Tedavisinde Koilleme / Klipleme (Tartışma)